ژانر‌ها: عاشقانه

دانلود قسمت ۴۰ جیران – دانلود قسمت چهلم سریال جیران

دانلود قسمت ۴۰ جیران – دانلود قسمت چهلم سریال جیران دانلود قانونی

عشق هر بار به رنگی جلوه می کند. عشق خواجه روشن و نقره چه رنگی دارد؟ رنگ وفاداری؟ رنگ خیانت؟ نقره در بزنگاه سرنوشت جانب عشق را می گیرد؟…

دانلود قسمت ۳۹ جیران – دانلود قسمت سی و نهم سریال جیران

دانلود قسمت ۳۹ جیران – دانلود قسمت سی و نهم سریال جیران دانلود قانونی

شاه که از دوری جیران پریشان است فریب توطئه کفایت خاتون و خواجه الیاس را می خورد و خشم او دامن خدیجه و عباس میرزا را می گیرد. مهدعلیا انجام ماموریتی مخوف را به عهده سلمان می گذارد…

دانلود قسمت ۳۸ جیران – دانلود قسمت سی و هشتم سریال جیران

دانلود قسمت ۳۸ جیران – دانلود قسمت سی و هشتم سریال جیران دانلود قانونی

در هر گوشه این کاخ توطئه ای در کار است و هر دم نقشه شومی طرح افکنده میشود، اما در این میانه عاشقانه دیگری آغاز میشود…سارا و سیاوش…

دانلود قسمت ۳۷ جیران – دانلود قسمت سی و هفتم سریال جیران

دانلود قسمت ۳۷ جیران – دانلود قسمت سی و هفتم سریال جیران دانلود قانونی

شکوه باید سارای گرجی را به کفایت خاتون برساند اما چگونه؟ ایا دسیسه کفایت تا پنهان ترین کنج اندرونی هم راه می یابد؟

دانلود قسمت ۳۶ جیران – دانلود قسمت سی و ششم سریال جیران

دانلود قسمت ۳۶ جیران – دانلود قسمت سی و ششم سریال جیران دانلود قانونی

شاه از دست جیران، هم دلشکسته و خشمگین است ‌و هم تاب تحمل دوری‌اش را ندارد. مهدعلیا در تلاش است تا از این فرصت استفاده کند و جیران را برای همیشه از چشم شاه بیاندازد. کفایت خاتون برای خلاصی سارای گرجی از حرمسرا نقشه‌ای تازه می‌چیند…

دانلود قسمت ۳۵ جیران – دانلود قسمت سی و پنجم سریال جیران

دانلود قسمت ۳۵ جیران – دانلود قسمت سی و پنجم سریال جیران دانلود قانونی

حکایت شاه و جیران، حکایت وصل است و هجران... که پسندند که فراموش کنی عهد قدیم به وصالت که نه مستوجب هجران بودم.

دانلود قسمت ۳۴ جیران – دانلود قسمت سی و چهارم سریال جیران

دانلود قسمت ۳۴ جیران – دانلود قسمت سی و چهارم سریال جیران دانلود قانونی

سرکشی‌های جیران موقعیت خانواده‌اش را در دربار به خطر می‌اندازد و میرزا اسدالله برای حفظ موقعیت تازه به چنگ امده‌اش، حتی حاضر است دست به جنایت بزند. جیران خشمش را نزد شاه بروز می‌دهد.

  • ۲۵ آبان ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۳۳ جیران – دانلود قسمت سی و سوم سریال جیران

دانلود قسمت ۳۳ جیران – دانلود قسمت سی و سوم سریال جیران دانلود قانونی

جیران نظم حرمسرا را به هم می‌ریزد . بلوای حرم زیر سر ننه آشوب است و مهد علیا این را تحمل نمی‌کند… سیاوش در خود سفر می‌کند تا راه را بیابد…

  • ۱۸ آبان ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۳۲ جیران – دانلود قسمت سی و دوم سریال جیران

دانلود قسمت ۳۲ جیران – دانلود قسمت سی و دوم سریال جیران دانلود قانونی

جیران کین خواه مرگ کودکش است، هرات دارد از ایران جدا می شود و اهل دربار شاه را مقصر می دانند که به جای تمشیت امور مملکت سرگرم عشق جیران است. سیاوش تصمیمش را می گیرد...

  • ۱۱ آبان ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۳۱ جیران – دانلود قسمت سی و یکم سریال جیران

دانلود قسمت ۳۱ جیران – دانلود قسمت سی و یکم سریال جیران دانلود قانونی

سیاوش مردد است که ردای جانشینی لطفعلی خان زند را به تن بکند، از آن سو در حرمسرا ولوله به پا شده. ننه آشوب به دنبال قاتل فرزند جیران است…