ژانر‌ها: رئالیتی شو

دانلود قسمت ۱۶ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت شانزدهم مسابقه پدرخوانده ایرانی

دانلود قسمت ۱۶ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت شانزدهم مسابقه پدرخوانده ایرانی دانلود قانونی

حرفه‌ای‌ها پدرخوانده بازی می‌کنند. پدرخوانده یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند.

  • ۱۴ فروردین ۱۴۰۲
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۱۵ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت پانزدهم مسابقه پدرخوانده ایرانی

دانلود قسمت ۱۵ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت پانزدهم مسابقه پدرخوانده ایرانی دانلود قانونی

حرفه‌ای‌ها پدرخوانده بازی می‌کنند. پدرخوانده یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند.

  • ۷ فروردین ۱۴۰۲
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۱۴ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت چهاردهم مسابقه پدرخوانده ایرانی

دانلود قسمت ۱۴ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت چهاردهم مسابقه پدرخوانده ایرانی دانلود قانونی

حرفه‌ای‌ها پدرخوانده بازی می‌کنند. پدرخوانده یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند.

  • ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۱۳ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت سیزدهم مسابقه پدرخوانده ایرانی

دانلود قسمت ۱۳ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت سیزدهم مسابقه پدرخوانده ایرانی دانلود قانونی

حرفه‌ای‌ها پدرخوانده بازی می‌کنند. پدرخوانده یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند.

  • ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۱۲ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت دوازدهم مسابقه پدرخوانده ایرانی

دانلود قسمت ۱۲ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت دوازدهم مسابقه پدرخوانده ایرانی دانلود قانونی

حرفه‌ای‌ها پدرخوانده بازی می‌کنند. پدرخوانده یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند.

  • ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود سریال پدرخوانده (برنامه رئالیتی شو پدرخوانده) ✔️ قسمت ۱ تا ۱۶ کامل

دانلود سریال پدرخوانده (برنامه رئالیتی شو پدرخوانده) ✔️ قسمت ۱ تا ۱۶ کامل دانلود قانونی

مافیا یک بازی شناخته شده نقش مخفی‌ست که بر اساس استدلال و استنتاج پیش می‌رود. در پدرخوانده بازیگران و هنرمندان محبوب، مافیا را حرفه‌ای‌تر و با کارت‌های جذاب و متفاوتی بازی می‌کنند.

قسمت 16 فصل اول (قسمت آخر) اضافه شد

  • ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۱۱ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت یازدهم مسابقه پدرخوانده ایرانی

دانلود قسمت ۱۱ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت یازدهم مسابقه پدرخوانده ایرانی دانلود قانونی

حرفه‌ای‌ها پدرخوانده بازی می‌کنند. پدرخوانده یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند.

  • ۷ اسفند ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۱۰ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت دهم مسابقه پدرخوانده ایرانی

دانلود قسمت ۱۰ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت دهم مسابقه پدرخوانده ایرانی دانلود قانونی

حرفه‌ای‌ها پدرخوانده بازی می‌کنند. پدرخوانده یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند.

  • ۱ اسفند ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۹ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت نهم مسابقه پدرخوانده ایرانی

دانلود قسمت ۹ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت نهم مسابقه پدرخوانده ایرانی دانلود قانونی

حرفه‌ای‌ها پدرخوانده بازی می‌کنند. پدرخوانده یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند.

  • ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۸ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت هشتم مسابقه پدرخوانده ایرانی

دانلود قسمت ۸ سریال پدرخوانده | دانلود قسمت هشتم مسابقه پدرخوانده ایرانی دانلود قانونی

حرفه‌ای‌ها پدرخوانده بازی می‌کنند. پدرخوانده یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند.

  • ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود