ژانر‌ها: خانوادگی

دانلود قسمت ۱۸ سریال بی گناه | قسمت هجدهم سریال بی گناه

دانلود قسمت ۱۸ سریال بی گناه | قسمت هجدهم سریال بی گناه دانلود قانونی

هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد که شباهت دو سکه که هرکدام سرنوشت متفاوتی داشته باعث برملا شدن رازهای جدیدی باشد.

دانلود قسمت ۳۹ جیران – دانلود قسمت سی و نهم سریال جیران

دانلود قسمت ۳۹ جیران – دانلود قسمت سی و نهم سریال جیران دانلود قانونی

شاه که از دوری جیران پریشان است فریب توطئه کفایت خاتون و خواجه الیاس را می خورد و خشم او دامن خدیجه و عباس میرزا را می گیرد. مهدعلیا انجام ماموریتی مخوف را به عهده سلمان می گذارد…

دانلود قسمت ۱۷ سریال بی گناه | قسمت هفدهم سریال بی گناه

دانلود قسمت ۱۷ سریال بی گناه | قسمت هفدهم سریال بی گناه دانلود قانونی

رازی که بهمن بعد از سال‌ها به آن پی می‌برد، او را دچار چالشی بزرگ می‌کند. از یک سو تنها بازمانده‌ی بهرام برای او فروغ است و از یک سو نمی‌تواند با او رو به رو شود.

دانلود قسمت ۳۸ جیران – دانلود قسمت سی و هشتم سریال جیران

دانلود قسمت ۳۸ جیران – دانلود قسمت سی و هشتم سریال جیران دانلود قانونی

در هر گوشه این کاخ توطئه ای در کار است و هر دم نقشه شومی طرح افکنده میشود، اما در این میانه عاشقانه دیگری آغاز میشود…سارا و سیاوش…

دانلود قسمت ۱۶ سریال بی گناه | قسمت شانزدهم سریال بی گناه

دانلود قسمت ۱۶ سریال بی گناه | قسمت شانزدهم سریال بی گناه دانلود قانونی

ابریشم رازهایی در سینه دارد که هیچ کس از آن اطلاعی ندارد، حالا زمان آن رسیده که رازهایش را بازگو کند.

دانلود قسمت ۳۷ جیران – دانلود قسمت سی و هفتم سریال جیران

دانلود قسمت ۳۷ جیران – دانلود قسمت سی و هفتم سریال جیران دانلود قانونی

شکوه باید سارای گرجی را به کفایت خاتون برساند اما چگونه؟ ایا دسیسه کفایت تا پنهان ترین کنج اندرونی هم راه می یابد؟

دانلود قسمت ۱۵ سریال بی گناه | قسمت پانزدهم سریال بی گناه

دانلود قسمت ۱۵ سریال بی گناه | قسمت پانزدهم سریال بی گناه دانلود قانونی

بهمن به فروغ نزدیک نزدیک تر می‌شود به امید اینکه گذشته را جبران کند اما با سد جدیدی رو به رو می‌شود که رابطه آن‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

دانلود قسمت ۳۶ جیران – دانلود قسمت سی و ششم سریال جیران

دانلود قسمت ۳۶ جیران – دانلود قسمت سی و ششم سریال جیران دانلود قانونی

شاه از دست جیران، هم دلشکسته و خشمگین است ‌و هم تاب تحمل دوری‌اش را ندارد. مهدعلیا در تلاش است تا از این فرصت استفاده کند و جیران را برای همیشه از چشم شاه بیاندازد. کفایت خاتون برای خلاصی سارای گرجی از حرمسرا نقشه‌ای تازه می‌چیند…

دانلود قسمت ۱۴ سریال بی گناه | قسمت چهاردهم سریال بی گناه

دانلود قسمت ۱۴ سریال بی گناه | قسمت چهاردهم سریال بی گناه دانلود قانونی

سهراب که به دنبال پیدا کردن فرش های دزدیده شده است، به صورت اتفاقی شخصی را پیدا می کند که در گذشته گم کرده بود. این مساله اتفاقات جدیدی را رقم می زند.

دانلود قسمت ۳۵ جیران – دانلود قسمت سی و پنجم سریال جیران

دانلود قسمت ۳۵ جیران – دانلود قسمت سی و پنجم سریال جیران دانلود قانونی

حکایت شاه و جیران، حکایت وصل است و هجران... که پسندند که فراموش کنی عهد قدیم به وصالت که نه مستوجب هجران بودم.