دسته: سریال مترجم

دانلود قسمت ۹ سریال مترجم | قسمت نهم سریال مترجم

دانلود قسمت ۹ سریال مترجم | قسمت نهم سریال مترجم دانلود قانونی

تماس‌های تلفنی ناشناس ادامه پیدا می‌کند و پریسا وادار می‌شود تا به برخی از کارهایی که در گذشته انجام داده اعتراف کند و...

  • ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۸ سریال مترجم | قسمت هشتم سریال مترجم

دانلود قسمت ۸ سریال مترجم | قسمت هشتم سریال مترجم دانلود قانونی

غزاله و پریسا درباره تماس‌های تلفنی ناشناس با مادرشان صحبت می‌کنند و تلاش می‌کنند او را قانع کنند که ادعای زنده بودن مرتضی دروغ است، اما...

  • ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۷ سریال مترجم | قسمت هفتم سریال مترجم

دانلود قسمت ۷ سریال مترجم | قسمت هفتم سریال مترجم دانلود قانونی

ناهید تلاش می کند تا با تحت فشار قرار دادن داوود، حقایق پیرامون قتل مرتضی را آشکار کند، اما...

  • ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۶ سریال مترجم | قسمت ششم سریال مترجم

دانلود قسمت ۶ سریال مترجم | قسمت ششم سریال مترجم دانلود قانونی

مهندس از پریسا می‌خواهد که با او همکاری کند، و در مقابل، پیشنهادی غافلگیر کننده را مطرح می‌کند و...

  • ۴ اسفند ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۵ سریال مترجم | قسمت پنجم سریال مترجم

دانلود قسمت ۵ سریال مترجم | قسمت پنجم سریال مترجم دانلود قانونی

ناهید به اعتراف‌‌گیری از شخص مظنون ادامه می‌دهد تا به یک اسم می‌رسد، اسمی که برای غزاله آشناست...

  • ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۴ سریال مترجم | قسمت چهارم سریال مترجم

دانلود قسمت ۴ سریال مترجم | قسمت چهارم سریال مترجم دانلود قانونی

ناهید شخصی که مظنون به همکاری با حامد است را دستگیر کرده و از غزاله و داوود می‌خواهد تا به او در کشف حقیقت کمک کنند و...

  • ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۳ سریال مترجم | قسمت سوم سریال مترجم

دانلود قسمت ۳ سریال مترجم | قسمت سوم سریال مترجم دانلود قانونی

غزاله در نهایت موفق می‌شود تا با مهندس برای مصاحبه کاری دیدار کند، اما با اتفاقاتی غیرمنتظره رو به رو می‌شود و...

  • ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
ادامه مطلب / دانلود
دانلود قسمت ۲ سریال مترجم | قسمت دوم سریال مترجم

دانلود قسمت ۲ سریال مترجم | قسمت دوم سریال مترجم دانلود قانونی

تلاش ناهید و غزاله برای یافتن قاتل مرتضی ادامه پیدا می‌کند. آنها موفق به یافتن اسناد و شواهد جدیدی می‌شوند که...

دانلود قسمت ۱ سریال مترجم | قسمت اول سریال مترجم

دانلود قسمت ۱ سریال مترجم | قسمت اول سریال مترجم دانلود قانونی

غزاله تنها یادگار به جا مانده از برادرش را در یک بازی از دست می‌دهد و برای دوباره به دست آوردن آن، تصمیم می گیرد از دوستانش پول قرض بگیرد، اما...