دسته: سریال خون سرد

دانلود قسمت ۱۷ سریال خون سرد – قسمت هفدهم سریال خون سرد

دانلود قسمت ۱۷ سریال خون سرد – قسمت هفدهم سریال خون سرد دانلود قانونی

اميرعلى و سرهنگ شمس تله‌اى براى قاتل سريالى گذاشته‌اند و معتقدند كه اين بار قاتل در چنگ آنهاست.

دانلود قسمت ۱۶ سریال خون سرد – قسمت شانزدهم سریال خون سرد

دانلود قسمت ۱۶ سریال خون سرد – قسمت شانزدهم سریال خون سرد دانلود قانونی

كسرى در ادامه تحقيقاتش به دو سوژه جديد می‌رسد. دو سوژه‌اى كه مسير زندگى او و رعنا را به سمت جديدى هدايت می‌كند.